Retur og angrerett

Ved netthandel har du 14 dagers angrerett. Det betyr at du må gi oss skriftlig melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Vil du bruke angrerett? Vennligst send oss ​​en e-post til adressen: post@trondheimsykkelservice.no sammen med et utfylt og avskrevet angrerettskjema som du finner her: Agrerettskjema Trondheim Sykkelservice.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Kjøper er forpliktet til å foreta nødvendige undersøkelser omkring eventuelle mangler og snarest mulig kontakte Trondheim Sykkelservice om mangler eller feil. Eventuelle feil eller mangler ved varen må dokumenters ved bilder eller video av kjøper. Vær nøye med å få skaden/feilen i fokus og forsøk å vis så godt som mulig hva som er i veien. Reklamasjon gjelder når varen leveres ny fra leverandør med feil, eller feilen oppstår som følge av mangelfull/feil under produksjon og under normal bruk. Normal slitasje og brukerfeil f.eks. krasj eller velt, omfattes normalt ikke av reklamasjon. Normal reklamasjonstid er etter forbrukerkjøpsloven 2 år.

Synlige transportskader MÅ noteres på fraktbrevet ved mottak av varene.

Varer med mangler, skader under transport eller som er feil levert, skal returneres til Trondheim Sykkelservice i original emballasje og forsvarlig innpakket (14 dager etter mottak).

Det er kjøpers ansvar å sørge for forsvarlig emballering og innpakning ved retursendinger. Skades varen i returtransport som følge av mangelfull emballering eller innpakning, taper kjøper sin rett til mangelinnsigelse.

Retur uten original emballasje vil ikke bli akseptert.

Trondheim Sykkelservice har rett til å holde tilbake betalingen til den har mottatt varene fra kjøperen. Kjøper velger betalingsmetode i angrerettskjema.

Unntak fra angreretten. 

Det er ikke angrerett på varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, dvs. varer som ikke er prefabrikkert, og som fremstilles på grunnlag av forbrukerens individuelle valg eller beslutninger.

© Trondheim Sykkelservice 2024

created by webscene.pl